Age Heaping

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Age Heaping
ศัพท์บัญญัติ: การกองอายุ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การกองอายุ
รายละเอียด: เป็นลักษณะของการตอบคำถามของคนทั่วไป เมื่อมีคำถามเกี่ยวกับอายุของตนเอง โดยจะตอบอายึที่ลงท้ายด้วยเลข 0 หรือ เลข 5 หรือตัวเลขอื่นที่ตนพอใจ
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม