Collection

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Collection
ศัพท์บัญญัติ: การเก็บขนขยะ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การเก็บขนขยะ
รายละเอียด: การเก็บและขนส่งขยะจากแหล่งผลิตไปยังจุดกำเนิด
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม