Anoxic

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Anoxic
ศัพท์บัญญัติ: แอน็อกซิก, พอดีขาดอากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอน็อกซิก, พอดีขาดอากาศ
รายละเอียด: ภาวการณ์ที่ใช้สำหรับกระบวนการกำจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสทางชีววิทยา การย่อยไม่ได้อยู่ภายใต้ภาวะแอนแอโรบิก แต่เป็นรูปแบบดัดแปลงอย่างหนึ่ง ทางแอโรบิก
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม