Aerobic

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aerobic
ศัพท์บัญญัติ: แอโรบิก, มีอากาศ, ใช้อากาศ, ใช้ออกซิเจน
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอโรบิก, มีอากาศ, ใช้อากาศ, ใช้ออกซิเจน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม