Atoll

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Atoll
ศัพท์บัญญัติ: แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า
อักษรย่อ:
ความหมาย: แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า
รายละเอียด: เป็นแนวปะการังที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงแหวน หรือเกือกม้า เป็น การพัฒนาแนวปะการังในระดับน้ำลึก ซึ่งอาจเกิดจากภูเขาไฟยุบตัวลง ปะการังจะอยู่บริเวณปากปล่องล้อมรอบ lagoon ดู lagoon เพิ่มเติม
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม