AOLR

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: AOLR
ศัพท์บัญญัติ: เอโอแอลอาร์
อักษรย่อ:
ความหมาย: เอโอแอลอาร์
รายละเอียด: อักษรย่อของคำว่า Aerial Organic Loading Rate มีหน่วยเป็น กก./วัน-ม2
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม