Ahchor pile

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ahchor pile
ศัพท์บัญญัติ: เสาเข็ม
อักษรย่อ:
ความหมาย: เสาเข็ม
รายละเอียด: เสาที่ตอกหรือหล่ออยู่ในดินเพื่อรับน้ำหนัก บรรทุกของอาคาร
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม