Thermogram

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Thermogram
ศัพท์บัญญัติ: เทอร์โมแกรม หรือกราฟวัดอุณหภูมิ
อักษรย่อ:
ความหมาย: เทอร์โมแกรม หรือกราฟวัดอุณหภูมิ
รายละเอียด: กระดาษกราฟ บันทึกค่าอุณหภูมิที่ได้จาก การตรวจวัดบน เครื่องเทอร์โมกราฟ ตามปกติจะบันทึกอุณหภูมิประจำวันหรือ ประจำสัปดาห์ (ดู thermograph ประกอบ)
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม