Serpentine

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Serpentine
ศัพท์บัญญัติ: เซอร์เพนทีน
อักษรย่อ:
ความหมาย: เซอร์เพนทีน
รายละเอียด: แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ ปราจีนบุรี จันทบุรี และนราธิวาส ประโยชน์ - เป็นตัวสำคัญที่จะให้แอสเบสทอส (Asbestos) ซึ่งใช้ทำวัสดุทนไฟ ถ้าโปร่งแสงและมีสีเขียว ใช้ทำเครื่องประดับ แกะสลักได้
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม