Atomic Absorption Spectrometer

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Atomic Absorption Spectrometer
ศัพท์บัญญัติ: เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์
รายละเอียด: เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 นาโนมิเตอร์ (Nanometer)
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม