Aerator

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aerator
ศัพท์บัญญัติ: เครื่องเติมอากาศ
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องเติมอากาศ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม: สิ่งแวดล้อม