Mesoderm

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Mesoderm
ศัพท์บัญญัติ: โครงสร้างชั้นกลางของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) ซึ่งพัฒนาเกิดมาจากมวลเซลล์ชั้นในของบลาสโตซิสต์
อักษรย่อ:
ความหมาย: โครงสร้างชั้นกลางของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) ซึ่งพัฒนาเกิดมาจากมวลเซลล์ชั้นในของบลาสโตซิสต์
รายละเอียด: มีโซเดิร์มจะพัฒนาไปเป็นกระดูก กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ไต และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.)
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี