Multipotent

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Multipotent
ศัพท์บัญญัติ: คุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดอื่นได้หนึ่งชนิดหรือมากกว่า
อักษรย่อ:
ความหมาย: คุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดอื่นได้หนึ่งชนิดหรือมากกว่า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.)
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี