Viral hepatitis vaccines

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Viral hepatitis vaccines
ศัพท์บัญญัติ: วัคซีนไวรัสตับอักเสบ
อักษรย่อ:
ความหมาย: วัคซีนไวรัสตับอักเสบ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading