Videodiscs

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Videodiscs
ศัพท์บัญญัติ: จานวีดิทัศน์
อักษรย่อ:
ความหมาย: จานวีดิทัศน์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading