Versification

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Versification
ศัพท์บัญญัติ: แต่งเป็นโคลง
อักษรย่อ:
ความหมาย: แต่งเป็นโคลง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading