Tooth extraction

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Tooth extraction
ศัพท์บัญญัติ: การถอนฟัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การถอนฟัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading