SketchUp (Computer files)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: SketchUp (Computer files)
ศัพท์บัญญัติ: สเก็ตชอัพ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อ:
ความหมาย: สเก็ตชอัพ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading