Singalasutta

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Singalasutta
ศัพท์บัญญัติ: สิงคาลกสสูตร
อักษรย่อ:
ความหมาย: สิงคาลกสสูตร
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading