Simplexvirus

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Simplexvirus
ศัพท์บัญญัติ: ซิมเพล็กซ์ไวรัส
อักษรย่อ:
ความหมาย: ซิมเพล็กซ์ไวรัส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading