Runways (Aeronautics)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Runways (Aeronautics)
ศัพท์บัญญัติ: ทางวิ่งเครื่องบิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ทางวิ่งเครื่องบิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading