Rice oil

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Rice oil
ศัพท์บัญญัติ: น้ำมันรำ
อักษรย่อ:
ความหมาย: น้ำมันรำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading