Surface Markers

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Surface Markers
ศัพท์บัญญัติ: การแสดงเครื่องหมายบนผิวเซลล์
อักษรย่อ:
ความหมาย: การแสดงเครื่องหมายบนผิวเซลล์
รายละเอียด: การใช้แอนติบอดีส์ (Antibodies) หรือวิธีการตรวจพบอื่นๆ ในการจำแนกเซลล์แต่ละชนิด โดยอาศัยหลักการที่ผิวนอกของเซลล์แต่ละชนิดจะมีโปรตีนชนิดจำเพาะแตกต่างกัน ซึ่งโปรตีนแต่ละชนิดจะทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีส์แล้วให้ผลลัพธ์ที่ทำให้มองเห็นแตกต่างกัน
เอกสารแหล่งที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.)
กลุ่ม: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี