Positioning (Advertising)

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Positioning (Advertising)
ศัพท์บัญญัติ: การวางตำแหน่งสินค้า (โฆษณา)
อักษรย่อ:
ความหมาย: การวางตำแหน่งสินค้า (โฆษณา)
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading