Nicobar Islands Earthquake, 2004

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Nicobar Islands Earthquake, 2004
ศัพท์บัญญัติ: แผ่นดินไหวที่หมู่เกาะนิโคบาร์, ค.ศ. 2004
อักษรย่อ:
ความหมาย: แผ่นดินไหวที่หมู่เกาะนิโคบาร์, ค.ศ. 2004
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading