Affirmative action programme

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Affirmative action programme
ศัพท์บัญญัติ: แผนงานช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคม
อักษรย่อ:
ความหมาย: แผนงานช่วยเหลือผู้เสียเปรียบทางสังคม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: เศรษฐศาสตร์