Jet transports

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Jet transports
ศัพท์บัญญัติ: เครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง
อักษรย่อ:
ความหมาย: เครื่องบินไอพ่นสำหรับขนส่ง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading