Irrigation

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Irrigation
ศัพท์บัญญัติ: การหลั่งล้าง
อักษรย่อ:
ความหมาย: การหลั่งล้าง
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading