Iron oxides

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Iron oxides
ศัพท์บัญญัติ: สนิมเหล็ก
อักษรย่อ:
ความหมาย: สนิมเหล็ก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading