Iran

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Iran
ศัพท์บัญญัติ: อิหร่าน
อักษรย่อ:
ความหมาย: อิหร่าน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading