Ink

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Ink
ศัพท์บัญญัติ: หมึก
อักษรย่อ:
ความหมาย: หมึก
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading