Geriatric nursing

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Geriatric nursing
ศัพท์บัญญัติ: การพยาบาลผู้สูงอายุ
อักษรย่อ:
ความหมาย: การพยาบาลผู้สูงอายุ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading