Diagnosis

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Diagnosis
ศัพท์บัญญัติ: การวินิจฉัย
อักษรย่อ:
ความหมาย: การวินิจฉัย
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading