Devanagari alphabet

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Devanagari alphabet
ศัพท์บัญญัติ: อักษรเทวนาครี
อักษรย่อ:
ความหมาย: อักษรเทวนาครี
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading