Dermatitis, Contact

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Dermatitis, Contact
ศัพท์บัญญัติ: ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading