Dental pulp capping

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Dental pulp capping
ศัพท์บัญญัติ: การปิดทับเนื้อเยื่อในฟัน
อักษรย่อ:
ความหมาย: การปิดทับเนื้อเยื่อในฟัน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading