Dental care

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Dental care
ศัพท์บัญญัติ: ค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม
อักษรย่อ:
ความหมาย: ค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading