Dental assistants

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Dental assistants
ศัพท์บัญญัติ: ผู้ช่วยทันตแพทย์
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผู้ช่วยทันตแพทย์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading