Artificial limbs

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Artificial limbs
ศัพท์บัญญัติ: แขนขาเทียม
อักษรย่อ:
ความหมาย: แขนขาเทียม
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading