Art, Cuban

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art, Cuban
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะคิวบา
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะคิวบา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading