Art, Burmese

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art, Burmese
ศัพท์บัญญัติ: ศิลปะพม่า
อักษรย่อ:
ความหมาย: ศิลปะพม่า
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading