Art nouveau

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art nouveau
ศัพท์บัญญัติ: นวศิลป์
อักษรย่อ:
ความหมาย: นวศิลป์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading