Art museums

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Art museums
ศัพท์บัญญัติ: พิพิธภัณฑ์ศิลป์
อักษรย่อ:
ความหมาย: พิพิธภัณฑ์ศิลป์
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading