Arm

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arm
ศัพท์บัญญัติ: แขน
อักษรย่อ:
ความหมาย: แขน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading