Area studies

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Area studies
ศัพท์บัญญัติ: ภูมิภาคศึกษา
อักษรย่อ:
ความหมาย: ภูมิภาคศึกษา
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading