Arboretums

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arboretums
ศัพท์บัญญัติ: สวนรุกขชาติ
อักษรย่อ:
ความหมาย: สวนรุกขชาติ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading