Arabs

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Arabs
ศัพท์บัญญัติ: ชาวอาหรับ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ชาวอาหรับ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading