Aquifers

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Aquifers
ศัพท์บัญญัติ: ชั้นหินอุ้มน้ำ
อักษรย่อ:
ความหมาย: ชั้นหินอุ้มน้ำ
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading