Apprentices

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Apprentices
ศัพท์บัญญัติ: ผู้ฝึกงาน
อักษรย่อ:
ความหมาย: ผู้ฝึกงาน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading