Antivenins

สถานะล่าสุด: เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์: Antivenins
ศัพท์บัญญัติ: แอนติวีนิน
อักษรย่อ:
ความหมาย: แอนติวีนิน
รายละเอียด:
เอกสารแหล่งที่มา: ไม่ระบุ
กลุ่ม: TU Subject Heading